De Bond van KWPN-Hengstenhouders is een professionele partner in de paardenfokkerij. De primaire taak bestaat uit de behartiging van de belangen van de 150
leden-hengstenhouders, die door het KWPN goedgekeurde of erkende hengsten in eigendom en/of exploitatie hebben.

De totale waarde van de KWPN-hengsten beloopt een bedrag van circa 21 miljoen euro. Deze hengsten realiseren per jaar een omzet aan dekgelden van 10,5 miljoen euro. Een zeer belangrijk aandeel daarvan is gerealiseerd door de leden van de Bond.De omzet van de hengstenhouders is nog omvangrijker wanneer men bedenkt, dat veel hengstenhouderijen tevens als facilitair bedrijf fungeren. Zij hebben van het zoeken naar hengsten en het voorbereiden en presenteren van hengsten, veulens en paarden op keuringen eveneens hun professie gemaakt. Bovendien brengen veel hengstenhouders hun hengsten uit in de sport. Wie een sportpaard wil fokken, weet zich graag overtuigd van de foktechnische én sportieve waarde van de hengst.

De hengstenhouderij heeft in de laatste twee decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Door de komst van de kunstmatige inseminatie, de opslag van diepvriessperma, Europese regelgeving inzake dekstations en hengstenhouderijen, de wens en behoefte hengsten in de sport uit te brengen en de certificering van de hengstenhouderijen heeft deze bedrijfstak een metamorfose ondergaan.

Aan het begin van de 21e eeuw zijn de Bond en zijn leden ingespeeld op de meest moderne ontwikkelingen in de hedendaagse sportpaardenfokkerij. Professioneel, kwaliteitsbewust en klantvriendelijk.

 

LET OP: ER ZIJN WAT VROEGE HENGSTENSHOWS, DIE U NIET MAG MISSEN:

25.02.2017 DE NIEUWE HEUVEL 19.30 UUR

04.03.2017 R. TEWIS 20.00 UUR

11.03.2017 WILTING 19.45 UUR

 

 

 

 

  

 

 

Nieuw adres voor moederloze veulens en veulenloze moeders: www.weesveulens.com